Hyttene  Historie  Beliggenhet  Kontakt oss  Hovedside  


Hyttene

 Røysheim
 Svanebu
 Midtgard
 Klippen
 Tenla

HistorieI øvre Valdres har det gjennom tidene vært forholdsvis stor ferdsel. Den Bergenske Hovedvei hadde sin trase her, og allerede før biler begynte å rulle, var behovet for overnatting til stede. Gårdene nede i bygden hadde støler på fjellet. Her begynte det tidlig på 1900 tallet å komme "turister". De ble mottatt på stølene, og en kan vel trygt si at boforholdene ikke alltid var like gode. En del så inntektsmuligheter i dette, og bygget noe som en senere kalte "stølshotell". Det skjedde også på Grøvstølen.
Ola Grøv (1882-1943) begynte tidlig å ta i mot turister i stølshuset. Virksomheten ble etter hvert stor, og bygging av Grøv Seter startet i 1927. Starten var et forholdsvis lite og enkelt tømmerhus, men det ble bygget på flere ganger. Det ble også bygget et anneks, og på det meste kunne en ta i mot 50 - 60 gjester.
Maten bestod for en stor del av gårdens produkter, men det ble spedd på med fjellets produkter. Det ble fisket i egne vann, og fjellørret var ettertraktet vare.
Familien Grøv har i flere generasjoner vært involvert i reindrift. Produkter fra reindriften ble også omgjort til nærende mat for fjellturister. Reindriften var en god ekstrainntekt for flere fjellbygder. Reinkjøtt var også god og nærende kost. Ola Grøv og senere sønnen Torstein Grøv (1919-1962) kjøpte ved flere anledninger rein i Sverige, og drev de hit til Valdres og fjellene her.
Torstein Grøv overtok Grøv Seter etter farens død. Han bygget videre ut, og på begynnelsen av 60 tallet var stedet et ettertraktet reisemål.
En ny Ola Grøv (1944) overtok tidlig på 70 tallet, men i motsetning til sine forfedre som bygget, begynte han å rive ned. Hus fra 20 tallet var vanskelig å vedlikeholde, og tiden hadde gått fra lignende steder. Det ble imidlertid tatt vare på noe av bygningsmassen, og Grøv Seter fremstår i dag som en hytteutleiebedrift. Hyttene er av vanlig god standard, og det viser seg også at utleiehytter er mer hensiktsmessig enn fjellstuedrift.
Dagens vertskap er Bjørg og Ola Grøv.  . Neste generasjon er også representert, og heter selvfølgelig Ola men Martin er også tilføyet.
Postkort anno 1934Grøv seter anno 1956


Grøv seter anno 1970


Linker
 
 Eidsbugarden
 Filefjellstuene
 JVB
 Reisemål Vang i Valdres
 Tyin-Filefjell Aktiviteter
 Tyin Filefjell Skiheiser
 Tyinholmen
 Valdres


Copyright © Grøv Seter
Sidene er utviklet av Kvame.no